Ensihoito


 Ensihoitoa on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon antaminen ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön. Ensihoitopalvelu ja siihen liittyvä sairaanhoito ovat osa terveydenhuoltoa.


Äkillisesti sairastuneille ja loukkaantuneille ambulanssi hälytetään koko maassa hätänumerosta 112. Hätäkeskusten tehtävänä on arvioida tehtävän kiireellisyys ja käytettävissä olevat voimavarat myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimintavastuulle kuuluvissa tehtävissä.


Ensihoito on akuuttisairaanhoitoa, jonka tavoitteena on saavuttaa potilas ja aloittaa välittömät ensihoitotoimet mahdollisimman pian. Ensihoito vastaa potilaan kiireellisestä tilanarvioinnista ja ensihoidosta pääasiallisesti hoitolaitosten ulkopuolella ympäri vuorokauden. Ensihoito on ammattilaisen suorittamaa tutkimusta ja hoitoa, kun taas ensiapu on maallikon suorittamaa. 


Perustasoinen ambulanssi pystyy antamaan yksinkertaista hengenpelastavaa lääkehoitoa ja suorittamaan ensihoitotoimenpiteitä. 

Ensihoitajilta ja pelastajilta edellytetään sairaanhoitopiirin hoitolupaa ja osallistumista sairaanhoitopiirin pakollisiin ensihoitokoulutuksiin.